STOCKHOLM

för att stanna

Version info:

v2.0 - July 07, 2008

Lite länkinfo

Var rädd om dina länkar. Länkar är som individer. De behöver vård och omsorg.

Länkar

STOCKHOLM

för att stanna

Liljeholmsbron och en spårvagn från 1940-talet

Denna sida kommer strax att uppdateras. Ha tålamod!

liljeholmsbron.jpg (96848 bytes)

På 1660-talet anlades en ny väg från Hornskroken ända fram till Hornstull och Liljeholmsviken och i direkt anslutning till den byggdes en bro till Liljeholmen. Tidigare hade det funnits en färjförbindelse, som inte alltid kunde uppehållas vid dåligt väder. Genom ett kungligt brev den 4 november 1668 godkändes stadens förslag att i stället bygga en bro med rätt för staden att uppbära bropengar. Arbetet utfördes året därpå under ledning av stadsarkitekten (senare slottsarkitekten) Nicodemus Tessin d.ä. och stadsbyggmästaren Sifvert. Kostnaden var 8.747 daler silvermynt. Med tre borgare i staden slöts den 18 maj 1669 ett kontrakt om brons stenläggning. Bron var en pålbro, det vill säga pålar hade drivits ned i botten och en bro byggts på dessa. Bron kallades i början Hornsbron, men fick snart namnet Liljeholmsbron (detta namn finns belagt från 1733).

Pålbron ersattes ganska tidigt av en flottbro. Denna flottbro fick förnyas och förbättras flera gånger under årens gång. 1890 lades den sista flottbron ut, den var då 164 meter lång och 8,3 meter bred. Den gick då ungefär från nuvarande Bergsunds strand vid Liljeholmsbadet till Liljeholmsstranden och fortsatte i dåvarande Södertäljevägen (nu Liljeholmsvägen).

Spårvagn på Liljeholmsbron på 1940-talet

På Hornsgatan gick ångspårvagnar sedan 1887 och år 1901 fick Hornsgatan elektriska spårvagnar fram till Hornstull. Från 1911 gick det också spårvagnar från Liljeholmsbrons fäste på Liljeholmssidan ut till Mälarhöjden respektive Midsommarkransen (i regi av det privata spårvägsbolaget AB Södra Förstadsbanan, som år 1920 såldes till det kommunalägda Stockholms Spårvägar). Den enda förbindelsen mellan de två ändstationerna Hornstull och Liljeholmen var fortfarande flottbron, som man fick gå över. Det blev därför mycket välkommet bland alla resenärer när en ny bro skulle byggas. Den 1 december 1915 invigdes den första riktiga bron, en träbro som var 12 meter bred och var en så kallad svängbro. Den höll för förortsspårvagnarna, som nu kunde fortsätta över till Hornstull.

Den 9 oktober 1928 invigdes den första klaffbron, den som idag är den västra brodelen. Denna bro är 390 meter lång, 16 meter bred, fri höjd 15,5 meter. Arkitekt för denna bro var Carl Bergsten och konstruktör Ernst Nilsson. Bron levererades av Bergsunds Mekaniska Verkstad.

Den 15 maj 1954 utökades bron med en östlig brodel med exakt samma utseende. Denna gång var konstruktören K. Arvid Wickert. Denna östra del blev 14,1 meter bred varav 7,5 meter körbana. Den östra brodelen är enkelriktad norrut, den västra brodelen söderut. Liljeholmsbron fjärrstyrs numera från Hammarbyslussen.

Fram till 1966 gick Riksväg 1/Europaväg E4 över Liljeholmsbron.

Källa Wikipedia

the main priorities

Unlike the first version of the andreas07 template, v2.0 a little bit more generic since it is no longer made for one special education. But the template is still perfectly suitable for web design studies if wanted. Here are the priorities I've had in mind for the updated version:

and a few notes:

This is a free website template. It can be used in any way wanted by anyone, and there are no limitations or obligations for using this template. Commercial use is perfectly OK, credits are appreciated but not a requirement. Donations are welcome and encouraged if credits are removed.

The example image shows a violet flower, and it was made by myself using one of my own photos. You have my full permission to use the image in any way you want to. However, I recommend that you replace it with something of your own. Custom header image design services are available, as are custom XHTML/CSS design services. Contact me for more information.

Välkommen till Stockholm!

Sidinformation

© 2010 Jerkasmarknad | Website Templates beyond you expectations!